VbV

De NRM gaat veranderen. De centrale organisatie - nu nog “de NRM” – gaat, samen met VAR en SCM, op in een nieuwe stichting. De nieuwe organisatie opereert meer op afstand en gaat zich t.a.v. totaalverliesvoertuigen vooral richten op normering en het houden van toezicht, in het verlengde van de BR16 en de Gedragscode verzekeraars. Hieronder vallen ook de deelnemersvoorwaarden en gedragsregels. De bestrijding van voertuigcriminaliteit en fraude staan bij dit alles centraal.De deelnemerseisen en gedragsregels zijn opnieuw beoordeeld en toegespitst op de bestrijding van fraude en criminaliteit. Voor het beheer van deze “spelregels” is een College van Deskundigen ingericht waarin de brancheorganisaties van handelaren (VSV en OSVN) en demontagebedrijven (Stiba) en verzekeraars zitting hebben.De genoemde brancheorganisaties VSV, OSVN en Stiba krijgen een belangrijke rol bij de certificering van hun leden. Door het verzorgen en begeleiden van de aanvragen tot certificering van de opkopers en het onder licentie uitvoeren van audits wordt door de brancheorganisaties een service geboden aan haar leden en betekent een verlichting van de administratieve last voor de NR.