KZD**

KZD** bestaat uit KZD* met een aantal aanvullingen.

Demontagebedrijven die onderdelen verkopen, kunnen met het verhoogde niveau van KZD** aantonen dat zij een betrouwbaar adres zijn om gebruikte onderdelen te kopen.

Alle geleverde onderdelen worden geacht te zijn visueel getoetst op functionaliteit. Van enkele essentiële onderdelen (motorblok, startmotor, boardcomputer e.d.) wordt in deze module herleidbaarheid geëist ten behoeve van fraudebestrijding en vaststelling van het exacte type onderdeel. Bovendien worden vanaf deze module garantie- en leveringsvoorwaarden gehanteerd. KZD** bedrijven demonteren verantwoord voertuigwrakken en richten hun gebruikte onderdelenverkoop vooral op de regionale markt (particulieren en garages).